Ukázka systému

Skládám se ze 2 jednotek – komunikační jednotky a řídící jednotky. Jak již z názvu vyplývá, komunikační jednotka zajišťuje propojení s internetem. Řídící jednotka ovládá koncová regulační zařízení, která chcete ovládat.

Řídící jednotka se skládá ze 4 modulů, přičemž každý modul je možno nezávisle na sobě nastavit. Každý modul ovládá 1 zařízení. V případě, že chcete ve Vaší nemovitosti ovládat více jak 4 zařízení, lze tyto jednotky rozšiřovat na Vámi požadovaný počet.

Video o mně zde: