Solární panely

Solární panely

Automatické ovládání oběhového čerpadla v systému solárního vytápění


Detailní popis:

Pro ovládání solárního vytápění se využívá modul Ovládací jednotky v režimu „Termostat“.

 

Návrh na řešení instalace a ovládání regulačního systému

Na vstup modulu se připojí trubičkové teplotní čidlo Pt1000 /je součástí základní setu/, které instalujeme do místa měření – do jímky solárního panelu, popř. na výstupní trubku ze solárního panelu.
Pozn.: teplotní čidlo se instaluje co nejblíže ke zdroji tepla např. pomocí zahradní kovové pásky a navíc se omotá izolací, např. PUR páskou.

 

Na kontakty výstupního relé  zapojíme oběžné čerpadlo, které zajišťuje ochlazování topného média. 
Pozn.: kontakty výstupního relé jsou beznapěťové, proto musíme kontakty propojit s okruhem spínaného napětí, většinou 230V/AC.

 

Na základě měřené teploty topného média se spíná oběhové čerpadlo, které zajišťuje ochlazování panelů.
Př aktivaci a nastavení modulu pro tento případ postačí vybrat v přednastavených systémech a všechny hodnoty jednotlivých parametrů se nastaví. Samozřejmě technik má možnost hodnoty upravit – mezní teploty, alarmy apod.

 

 

Po aktivaci modulu dle návodu můžete měnit požadovanou teplotu topného média a to v různých režimech – nastavená teplota natrvalo, na určitou dobu nebo dle nastaveného časového plánu týdenního termostatu. Zde je umožněna změna 6 teplot za 24 hod. O stavu nastavené teploty, skutečné teploty, popř. času ukončení aktuálního režimu Vás informuje tzv. Nástěnka. Nástěnka se zobrazí jako vstupní obrazovka při otevření aplikace TimNet. 
Součástí nastavení modulu je Technické nastavení, ve kterém se nastavují i mezní bezpečnostní teplotní limity. Tímto se jistíte aby nedošlo k přetopení.

 


Aktivace a nastavení modulu viz. manuál "Solární panely" v sekci Podpora > Ke stažení.