Náhodné světlo

Náhodné světlo

Náhodné spínání světla – prevence proti vloupání


Detailní popis:

Pro ovládání náhodného spínání světla.

 

Návrh na řešení instalace a ovládání náhodného spínání světla

Cílem této ovládací funkce je imitace přítomnosti osob v objektu formou náhodného spínání světla. Světlo je ovládáno pomocí speciálního algoritmu tak, aby spínání probíhalo nahodile. Náhodné spínání světla odradí případné narušitele objektu.

 

 

Při aktivaci a nastavení modulu pro tento případ postačí vybrat funkci Náhodné světlo v přednastavených systémech a všechny hodnoty jednotlivých parametrů se nastaví automaticky. Samozřejmě hodnoty se dají kdykoli změnit.

 

Při aktivaci činnosti Náhodné světlo se mohou nastavit různé režimy – náhodné spínání světla dle časového týdenního plánu nebo v manuálním režimu zapnuto/vypnuto, popř. zapnuto  s nastavením délky aktivní činnosti. Zde je umožněno 6 změn za 24 hod. O stavu činnosti Náhodného spínání světla Vás informuje tzv. Nástěnka. Nástěnka se zobrazí jako vstupní obrazovka při otevření aplikace TimNet. 

 

 

Historii o činnosti funkce Náhodné světlo zobrazuje graf u tohoto zařízení. Můžete si tak snadno zkontrolovat četnost spínání světla ve Vámi nastaveném časovém úseku.